Privacy Policy

Privacyverklaring Stichting The New Entrepreneur

Stichting The New Entrepreneur (TNE) respecteert jouw privacy. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de groots mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We geven aan welke gegevens wij verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

1. De verwerkersverantwoordelijke
Stichting TNE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Stichting TNE heeft het recht om persoonsgegevens te verzamelen op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
• Toestemming
• Uitvoering van een overeenkomst
Stichting TNE heeft het recht om persoonsgegevens te verzamelen, omdat die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en haar diensten. Wij hebben de persoonsgegevens nodig om te kunnen beoordelen of personen aan onze projecten kunnen deelnemen. Het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens is het succesvol uitvoeren van onze diensten / projecten. Stichting TNE draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting TNE of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
De gegevens op de contactformulieren worden opgeslagen op servers van onze hostingpartij, waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Tevens wordt deze informatie opgeslagen op een beveiligde server van Stichting TNE.
Daarnaast gebruiken wij e-mailadressen voor het informeren van onze stakeholders middels maandelijkse nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken wij het programma MailChimp. Onderaan iedere nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid om af te melden.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Als je je aanmeldt voor een project van Stichting TNE hebben wij de volgende gegevens nodig:
• Contactgegevens: geslacht, voor en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum
• Overige informatie: bankrekeningnummer, kopie id bewijs, niveau laatste opleiding, beschikbaarheid deelnemer, idee onderneming

3. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit houdt in dat wij de gegevens bewaren zolang wij die nodig hebben voor de uitvoering van onze diensten. Te weten:
– kopie id en bankgegevens 1 jaar
– De N.A.W. gegevens, geslacht, geboortedatum worden in het archief opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden.
Voor de e-mailadressen hanteren wij geen vast bewaartermijn, aangezien dit afhangt van hoelang iemand inschreven staat voor onze nieuwsbrief. Wanneer iemand zich uitschrijft voor de nieuwsbrief verwijderen wij het e-mailadres binnen 3 maanden.

4. Recht op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens
Elke persoon die zijn gegevens aan TNE verstrekt heeft het recht op inzage, rectificatie of het wissen van de gegevens. Hiervoor kan contact opgenomen worden met TNE.

5. Klachten
Als u klachten heeft over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan kunt u dat laten weten via info@stichtingtne.nl. U kunt het ook melden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Stichting TNE gebruikt cookies om:
• het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren;
• te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;
• de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting TNE of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internet gebruik en om gepersonaliseerde informatie en advertenties te kunnen tonen .
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting The New Entrepreneur
Hanzeplein 11 – 27
8017 JD Zwolle
06-11451073
info@stichtingtne.nl

Laatst bijgewerkt op 25-05-2018